Zunanja ureditev

V podjtetju KUHTA d.o.o. vam uredimo okolico vaše hiše in jo na vašo željo tudi vzdržujemo. Oglejte si spodnji seznam del zunanjih ureditev, ki jih lahko nudimo:

UREDITEV DVORIŠČA, PARKIRIŠČA, DOVOZNE POTI

Z ureditvijo okolice hiše pripomoremo k lepšim in bolje urejenim vrtovom, velikim in malim, vrtovom v mestu ali na deželi. Ob pogledu na urejene površine ob hišah ob usklajenosti cvetja z grmovnicami in drevesi, z vodo, s tlaki, in razsvetljavo, skupaj odkrivamo nove ideje za izpolnitev vaših želja. Prepričani smo, da vam lahko ponudimo odgovore na vsa zastavljena vprašanja, ob upoštevanju naših nasvetov pa boste dosegli več ubranosti med zgradbo in okolico vašega bivališča.

Po ogledu vašega dvorišča, vam prisluhnemo in na podlagi vaših želja pripravimo rešitev ureditve dvorišča. 

Pri ureditvi dvorišča je pomembna ureditev odvodnjavanja, drenaže in ponikovalnice, nato se izvedejo utrditve terena in niveliranje padcev. Na dobro pripravljeno in utrjeno podlago postavimo vrtne in cestne robnike ter uredimo tlakovanje vseh vrst in vzorcev (z granitnimi kockami, kamenjem, peskom ... po vaših željah). Namesto tlakovanja lahko dvorišče tudi asfaltiramo.
Urejujemo tudi majhna in težko dostopna dvorišča (z mini gradbeno mehanizacijo in ročno). 
Več [UREDITEV DVORIŠČA, PARKIRIŠČA, DOVOZNE POTI]
 

UREJANJE VRTA

Izvajamo vsa ureditvena dela na vrtu

Podjetje KUHTA d.o.o. na vašemu vrtu izvede sledeča dela:

- ročno rahljanje zemljine 
- dobava kvalitetne in sejane zemlje 
- fino planiranje zemlje
- postavitev robnikov
- polaganje pranih plošč
- podiranje manjših dreves in grmovnic z odvozom  na trajno deponijo
- postavitev namakalnih sistemov za zalivanje
- dobava in saditev vseh vrst cipres 
- dobava in polaganje travne ruše 
- sajenje trave 
- košnja trave
- dobava in montaža različnih vrst ograj

Več [UREJANJE VRTA]
 

CESTNA IN HIŠNA INFRASTRUKTURA

Podjetje KUHTA d.o.o. vam nudi vsa dela cestnih in hišnih napeljav po vaših željah, oziroma po projektu zunanje ureditve.

Skladno z dogovorom in načrtom zunanje ureditve vam:
 • uredimo odvodnjavanje, drenažo in ponikovalnico (fekalna in meteorna kanalizacija)
 • uredimo izkop in napeljavo zunanjih vodovodov
 • postavimo in priklopimo vodovodne jaške
 • postavimo peskolove
 • uredimo meteorno kanalizacijo in ponikalnico
 • uredimo zunanjo fekalno kanalizacijo
 • uredimo čistilne naprave za enodružinske hiše, večstanovanjske objekte, vikende ...
 • uredimo priklop na sistem katere koli vrste čistilne naprave
 • postavimo sistem rezervoarjev za uporabo deževnice
 • postavimo sistem za zalivanje vrta
 • utrdimo obstoječi teren, izvedemo ustrezne padce terena ter po potrebi zamenjamo temeljna tla
 • postavimo vrtne in cestne robnike vseh možnih oblik in dimenzij
 • uredimo tlakovanje vseh vrst in vzorcev (z granitnimi kockami, kamenjem, peskom ... po vaših željah)
 • grobo in fino asfaltiramo 
Več [CESTNA IN HIŠNA INFRASTRUKTURA]
 


Podatki

Kuhta d.o.o.
Krvavška ul. 18
1217 Vodice

Tel.: 01/833 21 11
Fax: 01/833 21 10
GSM: 041 664 793
        031-362-150
        031-362-170

E-mail: kuhta@siol.net
Opremljeni smo s sodobno gradbeno mehanizacijo, ki nam omogoča kvalitetno ter hitro izvedbo. Pri sami gradnji se poslužujemo najnovejših tehnologij.

Hitri kontakt