CESTNA IN HIŠNA INFRASTRUKTURA
Podjetje KUHTA d.o.o. vam nudi vsa dela cestnih in hišnih napeljav po vaših željah, oziroma po projektu zunanje ureditve.

Skladno z dogovorom in načrtom zunanje ureditve vam:
 • uredimo odvodnjavanje, drenažo in ponikovalnico (fekalna in meteorna kanalizacija)
 • uredimo izkop in napeljavo zunanjih vodovodov
 • postavimo in priklopimo vodovodne jaške
 • postavimo peskolove
 • uredimo meteorno kanalizacijo in ponikalnico
 • uredimo zunanjo fekalno kanalizacijo
 • uredimo čistilne naprave za enodružinske hiše, večstanovanjske objekte, vikende ...
 • uredimo priklop na sistem katere koli vrste čistilne naprave
 • postavimo sistem rezervoarjev za uporabo deževnice
 • postavimo sistem za zalivanje vrta
 • utrdimo obstoječi teren, izvedemo ustrezne padce terena ter po potrebi zamenjamo temeljna tla
 • postavimo vrtne in cestne robnike vseh možnih oblik in dimenzij
 • uredimo tlakovanje vseh vrst in vzorcev (z granitnimi kockami, kamenjem, peskom ... po vaših željah)
 • grobo in fino asfaltiramo 


 

Podatki

Kuhta d.o.o.
Krvavška ul. 18
1217 Vodice

Tel.: 01/833 21 11
Fax: 01/833 21 10
GSM: 041 664 793
        031-362-150
        031-362-170

E-mail: kuhta@siol.net
Opremljeni smo s sodobno gradbeno mehanizacijo, ki nam omogoča kvalitetno ter hitro izvedbo. Pri sami gradnji se poslužujemo najnovejših tehnologij.

Hitri kontakt